Różnice w proporcjach zdjęć i kadrowaniu do druku.

One of the main challenges digital photographers face is how to make their photos look good in different sizes. Photos taken on mobile phones are often used for social media or other online purposes. However, people need to know how to make their content fit the different needs of each device – whether it be a screen, poster, or magazine cover.

Cropping is a form of art, but when it comes to printing photos, the cropping process can be a bit difficult. All photos are not the same size and cropping can be done differently depending on your needs.
Here are some variations in cropping that you may need in order to fit your photo into a given space or format.

Jednym z głównych wyzwań stojących przed fotografami cyfrowymi jest sprawienie, aby ich zdjęcia wyglądały dobrze w różnych rozmiarach. Zdjęcia zrobione telefonami komórkowymi są często wykorzystywane w mediach społecznościowych lub innych celach online. Jednak ludzie muszą wiedzieć, jak dostosować swoje treści do różnych potrzeb każdego urządzenia — czy to ekranu, plakatu czy okładki czasopisma.

Kadrowanie to forma sztuki, ale jeśli chodzi o drukowanie zdjęć, proces kadrowania może być nieco trudny. Wszystkie zdjęcia nie mają tego samego rozmiaru, a przycinanie można wykonać w różny sposób w zależności od potrzeb.
Oto kilka odmian przycinania, których możesz potrzebować, aby dopasować zdjęcie do określonej przestrzeni lub formatu.