Biała ramka czy pełny zadruk na plakacie?

White frame or full print?

Most Grunwaldzki Wrocław plakat
This is the full print
Full print poster Eg. You order: poster print to a 50x70cm frame = You receive: poster on 50x70cm photo paper, print with selected graphics on the area of 50x70 cm Np. Zamawiasz: wydruk plakatu do ramki 50x70cm = Otrzymujesz: plakat na papierze fotograficznym 50x70cm, zadruk wybraną grafiką na obszarze 50x70 cm
Most Grunwaldzki Wrocław plakat
This is the white frame
White frame poster For example, you order: a poster print to a 50x70cm frame with a white frame = You receive: a poster on a 50x70cm photo paper, but with a selected graphic print on the area of about 40x60cm + unprinted white frame around 5cm on each side. Np. Zamawiasz: wydruk plakatu do ramki 50x70cm z białą ramką = Otrzymujesz: plakat na papierze fotograficznym 50x70cm, ale zadruk wybraną grafiką na obszarze około 40x60cm + dookoła niezadrukowana biała ramka około 5cm z każdej strony.